Трансфер на летище Сидни

Сидни

Летище Sydney Kingsford Smith Airport разполага с три терминала. Терминали 2 и 3 са обединени в един комплекс в източната част на летището, а Терминал 1 е разположен в западната част на летището. Отделните зали не са свързани.

 • Терминал 1 - обслужва всички международни заминаващи и пристигащи полети
 • Терминал 2 - вътрешни полети на FlyPelican, Jetstar, Link Airways, Rex Airways, Virgin Australia
 • Терминал 3 - вътрешни полети на Qantas, QantasLink

Карта на летище Сидни с обозначени терминали можете да видите тук:

За да видите официалните карти на летището за всеки терминал, посетете този уебсайт: sydneyairport.com.au/maps.

Трансфер между полетите

Прехвърлянето на летище Сидни е много лесно, ако се прехвърляте само в рамките на един терминал.

По-долу е описана процедурата, ако сте закупили двата полета в рамките на една резервация и вече притежавате бордна карта за свързващия полет.

Вижте наличността на хотели в близост до летище Сидни

Международен <-> Международен

Всички трансфери между два международни полета (напр. Синагапур - Сидни - Окланд) се извършват в рамките на Терминал 1.

След като слезете от самолета, следвайте табелите "Flight Connections" (Връзки с полети) до контролно-пропускателния пункт за сигурност, обособен изключително за пътници с трансфер. Опашките тук обикновено са максимум 10 минути.

След това ще се озовете в зоната на изхода за заминаване.

 • Проверка за сигурност - да
 • Паспортен и митнически контрол - не
 • Регистриран багаж - ще бъде прехвърлен автоматично
 • Нетно време за трансфер между самолетите - от 20 до 45 минути

Международен -> Вътрешен

Ако пристигате от чужбина и продължавате с вътрешен полет в Австралия, винаги ще бъдете прехвърлени от Терминал 1 на Терминал 2 или 3.

Полети с Qantas

При пристигането си ще преминете през паспортна проверка, ще вземете багажа си и ще преминете през митницата към залата за пристигащи.

Следвайте табелите "Qantas Domestic Transfer", които ще Ви отведат до специално гише, където ще регистрирате багажа си за свързващия Ви вътрешен полет, все още на Международен терминал 1.

След това ще преминете през проверката за сигурност и ще вземете безплатния автобус, който се движи по асфалта, директно до изходите за заминаване на Терминал 3 за вътрешни полети. Автобусът се движи приблизително на всеки 10-20 минути от около 6:00 до 21:40 ч.

 • Проверка за сигурност - да
 • Паспортен и митнически контрол - да
 • Регистриран багаж - трябва да го вземете
 • Нетно време за трансфер между самолетите - от 60 до 120 минути (в зависимост основно от опашката на паспортния контрол)

Полети с други авиокомпании

При пристигане ще преминете през паспортна проверка, ще вземете багажа си и ще преминете през митницата до залата за пристигащи.

Излезте извън сградата на летището и намерете оранжевата табела за автобус между терминалите с надпис "T-Bus". Той се движи само в обществената част по нормални пътища.

Автобусът T-Bus е безплатен и се движи на всеки 15 минути от 5:30 до 21:30 ч. Пътуването между терминалите отнема 10 минути.

На вътрешния терминал проверявате багажа си и преминавате през проверката за сигурност до изходите за заминаване.

 • Проверка за сигурност - да
 • Паспортен и митнически контрол - да
 • Регистриран багаж - трябва да го вземете
 • Нетно време за трансфер между самолетите - от 75 до 135 минути (в зависимост основно от опашката на паспортния контрол)

Вътрешен -> международен

От австралийските градове винаги ще пристигате на терминал 3 (Qantas) или терминал 2 (други полети). За международни заминавания трябва да се преместите на терминал 1.

Полети с Qantas

При пристигане останете в транзитната зона и се насочете към изход 15 за заминаване. Оттук по асфалта се движат безплатни автобуси директно до транзитната зона на Терминал 1. Преди да влезете в зоната на изхода за заминаване, ще преминете през проверка за сигурност и паспортен контрол (обикновено това отнема максимум 5 минути).

Автобусът се движи приблизително на всеки 10-20 минути от около 6:00 до 21:40 ч.

 • Проверка за сигурност - да
 • Паспортен и митнически контрол - да
 • Регистриран багаж - ще бъде прехвърлен автоматично
 • Нетно време за трансфер между полетите - от 45 до 90 минути

Следвайте указателните табели "Qantas Domestic Transfer", които ще ви отведат до специално гише за регистрация на багажа за свързващия ви вътрешен полет, все още на Международен терминал 1.

Полети с други авиокомпании

При пристигане излезте от транзитната зона.

Излезте извън сградата на летището и потърсете оранжевата табела за междутерминалния автобус с надпис "T-Bus". Той се движи само в обществената част по нормални пътища.

Автобусът T-Bus е безплатен и се движи на всеки 15 минути от 5:30 до 21:30 ч. Пътуването между терминалите отнема 10 минути.

На вътрешния терминал проверявате багажа си и преминавате през проверката за сигурност до изходите за заминаване.

 • Проверка за сигурност - да
 • Паспортен и митнически контрол - да
 • Регистриран багаж - ще бъде прехвърлен автоматично (в повечето случаи)
 • Нетно време за трансфер между полетите - от 60 до 105 минути

Вътрешен <-> Вътрешен

Най-лесният трансфер е между два вътрешни полета. Ако имате полети по една резервация, винаги ще се свързвате в рамките на един терминал (2 или 3).

Когато слезете от самолета, ще се озовете точно в зоната на изхода за заминаване, където просто трябва да намерите свързващия си полет.

 • Проверка за сигурност - не
 • Паспортен и митнически контрол - не
 • Регистриран багаж - ще бъде прехвърлен автоматично
 • Нетно време за трансфер между самолетите - от 5 до 20 минути
Тази статия може да съдържа партньорски връзки, от които нашият редакционен екип може да получи комисиони, ако кликнете върху връзката. Вижте нашата страница за рекламна политика.